Ямпільська районна рада
Офіційний сайт
версія для людей з обмeженими можливостями
25 листопада 2020 року

Президія районної ради

 Додаток

до рішення № 6 

                                                                                                  1 сесії районної ради 7 скликання

2 пленарне засідання

від    20 листопада     2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Ямпільської районної ради 7 скликання ( далі президія)

Президія районної ради утворюється для попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, для забезпечення колективного розгляду питань поточної роботи ради у період між сесіями.
Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.

До складу президії входять за посадою:

  • голова ради;
  • заступник голови ради;
  • голови постійних комісій ради.
  • заступник керівника виконавчого апарату

До складу президії входять також уповноважені представники депутатських груп та  голови фракцій.

Президія районної ради працює на громадських засадах. Вона підзвітна раді.
Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочним при наявності більше половини її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

В засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.

На засідання можуть запрошуватися також представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

Засідання президії протоколюється. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

Президія ради простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.
Президія районної ради:

організує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, міською, сільськими радами, з трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами самоорганізації населення у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;
розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;
спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами, фракціями організує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання рішень ради, пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян;
забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
координує діяльність постійних комісій, депутатських груп та фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;
сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних  з реалізацією прав і обов’язків  депутатів;
сприяє розвитку гласності, організує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;
сприяє організації роботи по проведенню всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів органів державної влади і місцевого самоврядування, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;
розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

Висновки, пропозиції, рекомендації президії голова районної ради враховує в своїй діяльності.
 Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік.

 

Голова районної ради                                    С.Гаджук

 

Внесені зміни на підставі рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 26 квітня 2016 року № 77 «Про внесення змін до деяких рішень районної ради»

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація