Ямпільська районна рада
Офіційний сайт
версія для людей з обмeженими можливостями
19 січня 2021 року

Склад президії

Додаток до рішення

                                                                Координаційної ради з        

                                                               питань місцевого самоврядування

                                                               при голові Ямпільської районної ради                                                                                                                                                        «   24   » грудня  2015р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Ямпільської районної ради

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування  при голові Ямпільської районної ради (далі - Координаційна рада) керується у своїй діяльності  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та цим Положенням.

Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом, що  діє на громадських засадах, на час повноважень  органів місцевого самоврядування  Ямпільського району сьомого скликання. До складу Координаційної ради входять голова  Ямпільської районної ради,  його заступник, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, міський та сільські голови. Координаційну раду очолює голова районної ради.

Секретарем Координаційної ради – є начальник відділу організаційного забезпечення районної ради.

Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови районної ради, так і за пропозицією однієї третини  загального складу Координаційної ради.

         Час і місце проведення чергового засідання, а також орієнтовний перелік питань, що мають на ньому розглядатися, визначає Координаційна рада. Про зміни і доповнення до запланованих заходів члени Координаційної ради повідомляються в робочому порядку. Право вносити пропозиції до порядку денного Координаційної ради мають всі члени ради.

Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

4.   Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови районної ради.

5.   У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів.

6.  Координаційна рада може приймати рішення та протокольні рекомендації. Рішення та рекомендації Координаційної ради мають рекомендаційний характер. Рішення та протокольні рекомендації Координаційної ради приймаються більшістю від її складу і підписуються головуючим на засіданні. Координаційна рада використовує у роботі бланки зі своїм офіційним найменуванням.

7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями районної ради, виконавчим апаратом районної ради, органами місцевого самоврядування інших рівнів, місцевими органами виконавчої влади району, громадськістю.

8.  Основними завданнями та функціями Координаційної ради є:

здійснення аналізу розвитку місцевого самоврядування, обговорення актуальних питань розвитку місцевого самоврядування району;
підготовка пропозицій з удосконалення нормативно-правових актів або їх проектів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;
аналіз стану організаційної роботи органів місцевого самоврядування зі здійснення наданих чинним законодавством повноважень, сприяння підвищенню ефективності роботи органів місцевого самоврядування, депутатів, постійних комісій та виконавчих органів місцевих рад, зміцненню і вдосконаленню зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів - з виборцями;
поширення через засоби масової інформації досвіду роботи місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також матеріалів нарад-семінарів, "круглих столів", виставок тощо, які проводяться Координаційною радою;
 аналіз практики органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
розгляд питань щодо розв'язання проблем функціонування житлово-комунального господарства і забезпечення життєдіяльності територій,  соціального захисту населення, сприяння узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування;
внесення пропозицій щодо підвищення ефективності навчання посадових осіб місцевого самоврядування, вдосконалення організації їх підготовки та перепідготовки планів і тематики навчання;
- підтримка зв'язків з Вінницькою обласною радою, асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяння реалізації принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналіз ефективності впровадження у практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду;
інформування про свою діяльність у засобах масової інформації.

9. Організаційне – технічне  та інформаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

Голова районної ради                                                                    С.Гаджук

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація